Ulgi i dotacje

Najważniejszym założeniem programu "Czyste powietrze" jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wytwarzanych w skutek ogrzewania domów z wykorzystaniem paliw niskiej jakości oraz przestarzałych źródeł ciepła. Program zapewnia dofinansowanie wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na nowoczesne spełniające wszystkie wyśrubowane normy źródła ciepła, jak również przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Głównym powodem problemu smogu jest tak zwana niska emisja. Jest to uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Sama wymiana źródła ciepła może okazać się nie wystarczająca ponieważ wiele domów w Polsce wybudowanych zostało w czasach kiedy nie stosowana skutecznych metod izolacji, co powoduje duże straty energii. Dlatego równie ważna jest termomodernizacja domów.

Czyste powietrze

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
 • docieplenia przegród budynku,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
 • Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.

Wysokość dofinansowania

 • Biorąc udział w Programie możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.
 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.
 • Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.
 • Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Pomożemy Ci wypełnić wnioski!

Zacznij oszczędzać już dziś!

Mój prąd

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Program na ten moment został zawieszony…

Fotowoltaika Rzeszów

Zacznij oszczędzać już dziś!

Bądź na bieżąco z ofertą.

Media4you.pl © 2021. All Rights Reserved.

Media4you.pl © 2018. All Rights Reserved.