Media4You - Powered by 4eman & Hymon

Inwestując w fotowoltaikę w swoim gospodarstwie domowym zyskujesz nie tylko ekonomicznie, inwestujesz również w dobrą przyszłość twoich bliskich na naszej planecie, nasze ekologiczne rozwiązania będą służyć tobie i twoim bliskim przez dziesiątki lat.

Dlaczego my ?

Firma Media4You istnieje na rynku od 2008 roku. Wdrażanie nowoczesnych technologii oraz odnawialne źródła energii to  nasza pasja.

Moc urządzeń elektrycznych wyraża się iloczynem natężenia przepływającego przez nie prądu I i napięcia elektrycznego U, do którego urządzenie jest włączone

Jest to maksymalna, szczytowa moc modułu fotowoltaicznego, osiągalna w warunkach STC (1000W/m2, AM=1,5 i 25oC)

Urządzenie przetwarzające (a nie wytwarzające) energię nieelektryczną w elektryczną.

Urządzenie do którego przyłącza się generatory PV a jego zadaniem jest przemiana prądu stałego DC (Direct Current) na wyjściowy prąd przemienny AC (Alternate Current)

(Voc – Open Circuit Voltage) napięcie na końcówkach nieobciążonego (otwartego) generatora

(Isc – Short Circuit Current) – natężenie prądu generatora w warunkach zwarcia

to chwilowa wartość gęstości mocy promieniowania słonecznego padającego w ciągu jednej sekundy na powierzchnię jednego m2, prostopadłą do kierunku promieniowania. Wartość ta podawana jest zazwyczaj w [W/m2] lub [kW/m2]. Do granicy atmosfery ziemi dociera ze słońca w sposób ciągły strumień energii o mocy 1366 [W/m2] i jest to tak zwana stała słoneczna (choć nie jest do końca wielkością stałą). Natężenie promieniowania słonecznego docierające do powierzchni ziemi ulega ciągłym zmianom zazwyczaj w przedziale 100 – 800 [W/m2] w ciągu dnia. Najwyższe wartości notowane są w słoneczne bezchmurne dni i mogą osiągać 1000 [W/m2].

to suma natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie i na danej powierzchni np. suma natężenia promieniowania słonecznego w czasie godziny, dnia, roku na powierzchni 1m2. Nasłonecznienie jest wielkością opisującą zasoby energii słonecznej w danym miejscu i czasie. Nasłonecznienie najczęściej wyrażane jest w Wh/m2, kWh/m2, MJ/m2, GJ/m2 na dzień, miesiąc lub rok

Podstawowy element fotowoltaiczny (PV) generujący energię elektryczną, gdy jest wystawiony na działanie światła słonecznego.

Najmniejszy, w pełni zabezpieczony przed wpływami otaczającego środowiska, zestaw wzajemnie połączonych ogniw fotowoltaicznych.