Rzeszów 5kW

Instalacja fotowoltaiczna wykonana w dzielnicy Rzeszowa – Budziwoju o mocy 5kW